Turun Monikulttuurisuusteko 2020

Vuonna 2020 Mpkk ry sai monikulttuurisuusteko -tunnustuksen.

Linkkikioski

Linkkikioski tarjoaa apua ja tukea Turun alakoulujen oppilaille ja heidän vanhemmilleen sekä vahvistaa kodin ja koulun yhteistyötä.

Monikielisen kodin asiantuntija

Lapset oppivat suomen kielen nopeasti. Tärkeää on kuitenkin tukea ja vahvistaa lapsen omaa äidinkieltä. 

Mikä mvkk on?

Monikulttuurinen varhaiskasvatus, koulu ja koti (Mvkk) ry:n työnä on vahvistaa eri kieli- ja kulttuuritaustaisten vanhempien ja varhaiskasvatuksen/koulun välistä yhteistyötä, tukea maahanmuuttajalasten tasapainoisen identiteetin syntymistä sekä kaikin tavoin edistää monikielisten lasten ja nuorten ja heidän perheidensä sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Monikulttuuriset ja monikieliset lapset ovat pian aikuisia. He määrittävät millainen tulevaisuuden Suomi on.

Yhteistyökumppanit

Ville-hanketta rahoittaa Turun kaupunki

Turun kaupunki

STEA on myöntänyt avustuksen Linkkikioski-hankkeelle

STEA

Omakielisiä kerhoja tukevat Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja Taiteen edistämiskeskus

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lue mitä mvkk:ssa tapahtuu

Oletko sinä oikea henkilö? 

Oletko sinä oikea henkilö? 

Monikulttuurinen varhaiskasvatus, koulu ja koti (Mvkk) ry:n työnä on vahvistaa eri kieli- ja kulttuuritaustaisten...