Linkkikioski -hanke 

Vuonna 2021 käynnistynyt Linkkikioski-hanke on alakoulujen lisäresurssi, jonka tavoitteena on vahvistaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä, toimia omakielisten opettajien tukena sekä osallistaa lähiöt ja erityisesti niiden maahanmuuttajayhteisöt toimimaan sen puolesta, että kaikkien lasten koulu sujuu ja kokemus koulusta on positiivinen.  

Missä ja milloin?

Turun normaalikoulu TI klo 11-13

Ilpoisten koulu TI klo 12-15

Lausteen koulu KE klo 11-13

Varissuon koulu KE klo 12-14

Pansion koulu TO klo 11-14

Pääskyvuoren koulu TO 11-13

Nummenpakan koulu PE 11-13

 

 

Linkkikioski-hankkeen työntekijät ovat läsnä Turun normaalikoulun, Varissuon, Lausteen, Nummenpakan, Ilpoisten, Pansion ja Pääskyvuoren koulujen arjessa maahanmuuttajalasten tukijoina sekä konkreettisena linkkinä kodin ja koulun välillä. Linkkikioskissa tarjotaan tukea lasten vanhemmille esimerkiksi viestinnässä, lomakkeiden täyttämisessä ja koulun arkeen tutustumisessa suomeksi, englanniksi tai heidän omalla kielellään. 

Hankkeen työntekijät osallistuvat koulun ja yhteisön arkeen positiivisina toimijoina, tukevat vanhempaintoimintaa sekä järjestävät koko perheelle tapahtumia esimerkiksi Varissuolla, Lausteella ja Pansiossa.

Lisäksi erikielisiä vanhempia pyritään aktivoimaan mukaan vanhempainyhdistysten toimintaan. Kaikki työ tehdään yhteistyössä koulujen kanssa ja koulujen toiveita kuunnellen ja näin voidaan tuottaa lisäarvoa koulun toimintaan. 

Linkkikioski järjestää myös omaa toimintaa mm. perhekahviloita ja kielikerhoja. Hanke tekee työtä sen eteen, että lasten identiteetti kehittyisi tasapanoiseksi. Heidän suomen kielen taitonsa kehittymistä tuetaan samalla kun omaa äidinkieltä vaalitaan kerho- ja harrastustoiminnan avulla. Supisuomalaisena elämyksenä perheille tarjotaan mahdollisuutta tutustua monipuolisesti metsäluontoon ja sen virkistyskäyttöön. 

Linkkikioski palvelee myös omissa toimitiloissa Varisuolla osoitteessa Katteluksenkatu 4 ja keskustassa osoitteessa Uudenmaankatu 1. Kioski on auki v. 2021–24 ja sitä rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö.  

r

Työntekijät ja vapaaehtoiset auttavat erilaisissa ongelmatilanteissa

l

Madalletaan vanhempien kynnystä tutustua koulun arkeen

w

Tuetaan opettajia luomalla toimiva yhteistyö kotien kanssa

Tavoitteena on nähdä monikulttuurisuus koulun voimavarana

Tuotetaan lisäarvoa koululle ja yhteisölle

Ota rohkeasti yhteyttä!

Hatice Kütük

Hatice Kütük

Hankekoordinaattori

Kathleen Cusack

Kathleen Cusack

Hanketyöntekijä

Mirva Salonen

Mirva Salonen

Hankekoordinaattori

Lue mitä mvkk:ssa tapahtuu